Yeşil Kutuda İşlenen Konular

Yeşil Kutu, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili 22 konu başlığı içermekte ve bu konular 5 ayrı bölümde sunulmaktadır:

Çevrenin Ögeleri: Hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik

Tehditler ve Baskılar: Kentleşme, görünmeyen tehditler, atıklar, kimyasal maddeler

İnsan Etkinlikleri ve Etkileri: Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, ormancılık ve turizm

Küresel Sorunlar: İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelme, asit yağmurları, okyanuslar ve denizler

Değerler: Tüketim, sağlık ve çevre, vatandaşlık hakları, gelecekteki dünyamız