Yeşil Kutunun Tarihçesi

2000 yılında Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Toyota’ya, Orta ve Doğu Avrupa’da 11-15 yaş arası okul çocuklarına yönelik yenilikçi bir multimedya eğitim paketinin geliştirilip kullanılması aracılığıyla çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermeyi destekleyecek bir program önerisi sunmuştur. REC tarafından önerilen Yeşil Kutu Projesi pilot aşamada Polonya tarafından desteklenmiştir. Toyota Çevre Etkinlikleri Destek Programı REC’in çalışmalarını takdir ederek 2010 yılına kadar REC’in desteklenmesi kararını almıştır. Yeşil Kutu eğitim setleri 2002-2003’te Macaristan ve Bulgaristan, 2003-2004’te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile 2004-2006’da Rusya’da Moskova ve St.Petersburg bölgeleri için geliştirilmiş olup, sonuncu proje Finlandiya Çevre Bakanlığı ile ortak finanse edilmiştir.

Yeşil Kutu’nun İngilizce versiyonu (“Green Pack”) 2003’te Toyota Motor Europe tarafından, Avrupa Sosyal Katkı Fonu tarafından desteklenerek geliştirilmiştir. Mayıs 2003’teki Beşinci Avrupa Çevre Bakanlar Konferansı sırasında ve Haziran 2003’te Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hafta girişimi çerçevesinde de tanıtılmıştır.

REC, donör kuruluşlarla gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliğini, sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda çeşitli uluslararası forumlar ve sergilere katılarak, etkin bir ortaklık modeli olarak sunmuştur:

  • 2003’te Kiev’deki “Avrupa için Çevre” konulu Beşinci Bakanlar Konferansı sırasında “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konulu program;
  • 2003’te Brüksel’de (Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen) Yeşil Hafta;
  • 2004’te Prag’da 12. OSCE Ekonomik Forumu Toplantısı;
  • 2005’te Vilnius’ta “Yüksek Düzey UNECE Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konulu Bakanlar Toplantısı;
  • 2005’te Yunanistan’da Atina’da 1. Güneydoğu Avrupa altbölgesel ESD için UNECE Stratejisi’nin uygulanması konulu çalıştay;
  • 2006’da Almanya, Hanover’de “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konulu Didacta Expo.

REC ayrıca Yeşil Kutu ürün ve metodolojisini “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konulu başka forumlarda da tanıtmıştır:

  • 2004’te OSCE tarafından Bişkek’te düzenlenen Orta Asya için ESD Bölgesel Toplantısı,
  • 2005’te sürdürülebilir kalkınma konulu Geneva Expo;
  • 2005’te Beijing’de UNESCO ile Çin Hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Uluslararası ESD Forumu.