Yeşil Kutu Eğitim Seti

Yeşil Kutu, öğretmen ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitim programı olmakla beraber eğitimin her kademesinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali içeren set sunmaktadır. Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı bir öğretmen el kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir DVD, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve ikilem oyunlarından oluşmaktadır.

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

Eğitim materyalleri:

Yeşil Kutu eğitim seti kullanılırken ders planları, DVD içerisinde yer alan filmlerle ve CD’deki ek bilgilerle de takip edilebilir. Yeşil Kutu’da Öğretmen El Kitabı merkezdedir ve ders planlarında DVD’deki filmlere ve CD’deki ek bilgilere yönlendirmeler yapılır.

Yeşil Kutu’nun içindeki malzemelerin her biri (Öğretmen El Kitabı, CD, DVD ve İkilem Oyunu kartları) aynı yapıyı içermekte ve 5 ayrı ana bölüm altında, 22 konu başlığı işlenmektedir. Bunlar:

Çevrenin ögeleri: Hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik

Tehditler ve Baskılar: Kentleşme, görünmeyen tehditler, atıklar, kimyasal maddeler

İnsan Etkinlikleri ve Etkileri: Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, ormancılık ve turizm

Küresel Sorunlar: İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelme, asit yağmurları, okyanuslar ve denizler

Değerler: Tüketim, sağlık ve çevre, vatandaşlık hakları, gelecekteki dünyamız

Bütün materyallerde aynı tasarım mantığı benimsenmiştir. Buna paralel olarak, 5 ayrı bölüm farklı renkler ile belirtilmiştir: çevrenin ögeleri mavi, tehditler ve baskılar kırmızı, insan etkinlikleri ve etkileri yeşil, küresel sorunlar turuncu ve değerler mor renk ile işlenmiştir.