Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunda Kapasite Geliştirme

  • Seçilen illerde, sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda, okulların, öğrenci ve öğretmenlerin mevcut durumlarının raporlanması ve boşluk analizi yapılması;
  • Eğitmen kapasitesi geliştirme hedefiyle yürütülecek “Eğitici Eğitimi” programı planlanması ve eğitim materyalleri hazırlanması;
  • 2. ve 3. ana faaliyetlerde kullanmak üzere 1.500 adet Yeşil Kutu eğitim setinin basılması;
  • 4’er günlük 3 adet “Eğitici Eğitimi” düzenlenerek 60 eğitmen yetiştirilmesi.

Projenin 3 temel faaliyeti kapsamında; Eğiticilerin Eğitimi, Öğrenci Eğitimleri, Öğretmen ve Öğrenci Eğitim Seti, Sergi Alanı, Müze Eğitimi, Farkındalık ve Bilinçlendirme, Veri Toplama ve Analiz Yapma, Araştırma ve Raporlama odaklı kapasite geliştirme yöntemleri uygulanacaktır.