“Yeşil Kutu Yollarda”

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Projesi

Projenin Genel Hedefi: “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yoluyla TANAP güzergâhındaki 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.

Projenin Özel Hedefi: TANAP güzergâhındaki 9 ilde, sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda eğitmen kapasitesi oluşturulması; ilk, orta ve lise öğrencilerinde, sürdürülebilirlik için belirlenen davranış değişikliklerinin, gezici bir eğitim alanında Yeşil Kutu eğitim setiyle eğlenirken öğrenmeleri sağlanarak oluşturulması; sergi ve eğitim alanında, öğrencilerin aileleriyle birlikte katılacağı etkinlikler yoluyla sürdürülebilirlik kazanımlarının derinleştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi: TANAP güzergâhındaki 9 il ve 27 ilçesinde ve bazı köylerinde ilk, orta ve lise öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri, il ve ilçe eğitim müdürlükleri.

Yeşil Kutu Yollarda projesiyle TANAP güzergâhındaki 9 il, 27 ilçe ve bazı köylerdeki öncelikle öğretmenleri ile birlikte eğitimlere dâhil olan öğrencilere, daha sonra ailelerine, vatandaşlara bu kapsamda çevre eğitimleri verilerek çevresel fayda sağlanacak, çevre bilinci ve duyarlılığı arttırılacaktır. Üstelik çocuk yaşta alınan eğitim ile etkinin daha uzun vadeli olumlu sonuçlar doğurmakla birlikte yetişkinlere yönelik yapılan bilinçlendirme eğitimleri ile karşılaştırıldığında daha fazla etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmaktadır. Çocukların doğdukları andan itibaren doğaları gereği bilgiye aç ve öğrenmeye açık olmaları bunun en büyük etkisidir. Çocukların, öğrendiklerini hemen uygulama ve çevrelerine de öğretme/anlatma istekleri çarpan etkisi yaratarak verilen eğitimin etkisini arttırmaktadır. Çevresel yönetimin iyileştirilmesine katkı sağlaması ve çevre konusunda bilincin arttırılması hedeflenen bu projeyle; 9 il, 27 ilçe ve bazı köylerde gerçekleştirilecek çevre eğitimlerinde özel bir seansın bölgedeki dezavantajlı gruplar için ayrılacak olması, her kesimin çevre için eğitime erişimini de arttıracaktır. Böylelikle çevre sorunlarına çözüm arayışlarında kapsayıcı bir yaklaşım gözetilirken eğitimde fırsat eşitliği de sunulacaktır.

Çevre bilincinin arttırılması ile hem insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin gelişmesi sağlanacak hem de bölge özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması için farkındalık seviyesi ve buna bağlı olarak yaşam standartları yükselecektir.

Derslik dışı eğitim, öğrenimin yaşam boyu sürmesi açısından çok önemlidir. Geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak öğrencileri dinleyici pozisyonundan çıkarıp düşünmeye ve katılmaya teşvik etmesiyle, derslik dışı eğitimin öğrencilerin başarısını arttırdığı çok eski çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunu destekleyecek ortamların oluşturulması ve bu ortamlarda ilgili materyallerin sağlanması ise sürecin en önemli kısımlarından biridir. Bu proje kapsamında oluşturulacak Doğa ve Sürdürülebilirlik Sergisi ve Eğitim Alanı ile hedef grup için sürekli öğrenme alanı sunulacak ve eğitimin yaşam boyu sürmesi için gerekli altyapı sağlanacaktır. Öğrenciler aileleri ile bu alanı ziyaret ederek kazanımlarını derinleştirme ve etkileşimli bir paylaşım imkânı bulacaktır. Üstelik yereldeki aktörlerin ortaklığı ve desteği ile kurulacak sergi ve eğitim alanı ile sürdürülebilir kalkınmanın önemli sacayağı olan katılımcılık ve işbirliği somut olarak TANAP güzergâhında gerçekleşecek ve yeni pek çok çalışmaya iyi örnek olacaktır.

Proje süresince 9 ilin 27 ilçesinin her birinde ve bazı köylerinde ortalama 10, toplamda 300 eğitim gerçekleştirilmesi ve 5.000 doğrudan faydalanıcıya erişilmesi hedeflenmektedir!

Seçilen 9 il, 27 ilçe ve bazı köylerdeki her yaştan öğrenci ve öğretmenleri başta olmak üzere il/ilçe yöneticileri ve vatandaş ile 1,8 milyon üzerinde son faydalanıcıya erişilmesi beklenmektedir. Seçilen il, ilçe ve köyler TANAP güzergâhında olmanın yanı sıra, yarısı (16 belediye) REC Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu Çevre Alanında Belediye Sorunları Anketi çalışmasına katılan 396 belediye arasında yer alarak çevresel konulara verdiği önemi ortaya koymuştur. Aynı zamanda katılan belediyelerin yine büyük bir bölümü kurumsal ve teknik kapasite artışının, yaşadıkları çevresel problemleri azaltacağını belirtmiştir. Bu nedenle Yeşil Kutu Yollarda projesinin otobüs güzergâhına dâhil edilen il/ilçe belediyelerinin de eğitimlerden faydalanmalarının yanı sıra eğitimlerin gerçekleştirilmesine destek sağlaması ve hedef grubu katılmaları için teşvik etmesi beklenmektedir. Proje sayesinde bu belediyeler, sınırı içinde kalan ilçelerin ve köylerin çevre yönetiminin iyileştirilmesi ve genç yaşta eğitilen öğrencilerin çevre bilinci yüksek, topluma ve yaşadığı bölge halkına daha faydalı bireyler olmasına katkı vermeye devam edecektir.

Planlanan bu projenin önemli katma değerlerinden biri, ilgili eğiticilerin eğitimleri, öğrenci eğitimleri ve Yeşil Kutu çevre için eğitim seti yoluyla TANAP güzergâhında seçilen il, ilçe ve köylerde başta öğrencilerin ve öğretmenlerin olmak üzere tüm halkın ve ilgili idarelerin katılımcı eğitim yöntemleri ile tanışmaları ve farklı bakış açıları kazanmaları olacaktır. Böylelikle çevresel bilinç arttırılacak ve çevre yönetimi iyileştirilecektir. Yeşil Kutu Yollarda eğitimlerinin yanı sıra, TANAP güzergâhında seçilecek bir ilde kurulacak Doğa ve Sürdürülebilirlik Sergisi ve Eğitim Alanı aracılığıyla hedef grup, eğitimlerin gerçekleştirildiği haftaların dışında da aileleri ile ziyaret edilebildiği ve eğitim alabildiği bir alana sahip olacaktır.

Öngörülen Sonuçlar (Proje Faaliyetleri için yan menüyü kullanabilirsiniz):

Sonuç 1: Sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda kapasite geliştirilmesi.

Sonuç 2: “Yeşil Kutu Yollarda” eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. (Ayrıntılı bilgi için “Yeşil Kutu” menüsünü kullanabilirsiniz.)

Sonuç 3: Doğa ve sürdürülebilirlik sergisi ile eğitim alanının kurulması ve kullanıma açılması. (Ayrıntılı bilgi için “Sergi” menüsünü kullanabilirsiniz.)

REC Türkiye’nin bu alanda on yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. Çocuklarla çalışan eğitimciler ve öğretmenler; çevre ve sürdürülebilirlik konularında hem Türkçe hem Türk kültürüne uygun ders materyalleri ve etkinlik bulmada sıkıntı yaşamaktadırlar. İnternet taraması ile elde edilen yardımcı eğitim kaynakları ise ya pedagojik ya da dile uygunsuzluk açısından büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Gerek derslik dışı gerekse ders programlarını destekleyici ek kaynak açısından öğretmen ve eğitimciler için önemli bir ihtiyacı karşılayacak Yeşil Kutu eğitim seti içeriği ve malzemeleri, proje kapsamında erişilen öğretmen ve okullara ücretsiz dağıtılarak proje ardından da faaliyetlerin devam ettirilmesine ön ayak olunacaktır. Yeşil Kutu eğitim seti aracılığıyla; öğrencilerin de yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini destekleyen farklı etkinliklerle kazanımları hem çeşitlendirecek hem arttıracaktır. Böylelikle eğitim sistemimizdeki önemli bir ihtiyaç da giderilmiş olacaktır.