Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim – Mevcut Durum Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Türkiye’nin ulusal düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma’yı etkin bir biçimde gerçekleştirmesi ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunması açısından son derece önemlidir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim strateji önerileri yalnızca öğrenim konularının çevre, ekonomi ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınmasından ibaret değildir. Sürdürülebilir Kalkınma konusunda yerel ve küresel düzeyde önceliklerin dikkate alınması, toplumun her kesiminin katıldığı, sorgulayan ve çözüm üreten aktif bir öğrenme sürecini ve paylaşımını içerir.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 15 Kasım 2012’de, Ankara’da ‘Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nı düzenleyerek konuyu Türkiye’de ilk kez tartışmaya açmış ve “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim”in uyarlanması gerekliliği konusunda çeşitli görüşleri bir araya getirmiştir. Konferansta, hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim alanında çalışan uzmanlar Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımının önemi üzerinde durmuştur.

Mevcut Durum Raporu’nu indirmek için tıklayınız.