Karbon Ayakizinizi Hesaplamak Çok Kolay!

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Projesinin (İklimIn) desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında REC Türkiye, Denizli ilinin sera gazı salımlarını hesaplayarak sera gazı envanterini çıkarmaktadır. Ayrıca, Denizli’nin iklim değişikliğine “Dirençli” hale gelmesi ve sera gazı salım azaltım hedefiyle “İklim Dostu” bir kent olması amacıyla azaltım ve uyum odaklı bir İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmaktadır (Projeyle ilgili detaylı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.).

REC Türkiye tarafından, projenin alt bileşenlerinden biri olan farkındalık arttırma faaliyetleri kapsamında bireysel karbon ayakizi hesaplama aracı geliştirilmiştir. Siz de bireysel karbon ayakizinizi hesaplayarak iklim değişikliğine etkinizi ölçebilir, en çok salım kaynaklarınızı belirleyerek azaltıma başlayabilirsiniz: HESAPLA